Saturday, 16 May 2015

Dosa yang Tidak Terampuni(Matius 6:14 [LAI TB] Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
6:15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.")

Dosa yang tidak terampuni adalah dosa dimana kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Tidak peduli sebesar apa pun kesalahan yang orang lain telah perbuat kepada kita, kita harus sanggup mengampuni mereka.

Kenapa kita harus mengampuni orang? Karena BAPA kita yang di sorga sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi, kita pun harus bisa mengampuni sesama kita tidak peduli seberapa besar dosa yang telah mereka perbuat sama seperti BAPA di sorga telah mengampuni kita tanpa memandang seberapa besar dosa yang telah kita perbuat.

Namun, jika kita masih tetap ngotod ingin menyimpan dendam, kebencian, dan tidak mau mengampuni, maka Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa kita juga tidak akan diampuni oleh BAPA kita yang ada di sorga

(Matius 18:23 [LAI TB] Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
18:24 Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta.
18:25 Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya.
18:26 Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
18:27 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
18:28 Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu!
18:29 Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.
18:30 Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya.
18:31 Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
18:32 Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku.
18:33 Bukankah engkaupun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
18:34 Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
18:35 Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.")

Well, jadi jelas sekali bahwa BAPA kita yang di sorga tidak akan mengampuni kita jika kita sendiri pun tidak mau mengampuni orang lain. TUHAN serius dalam hal ini. Kita harus segera membuang segala macam akar pahit kita, kebencian, dendam, iri hati, dan berbagai macam hal lainnya yang membuat kita tidak bisa mengampuni. Kita harus bisa mengampuni sesama kita 70 x 7 kali. 

(Matius 18:21 [LAI TB] Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?"
18:22 Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.)

Jadi, kita harus terus menerus mengampuni sesama kita tidak peduli seberapa besar kesalahan dan seberapa sering kesalahan yang telah mereka lakukan kepada kita. Jika kita tidak mau mengampuni, maka BAPA kita yang ada di sorga juga tidak akan mengampuni kita.

(Markus 11:26 [LAI TB] Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.)

Jadi, jika BAPA kita yang di sorga tidak mengampuni kita, maka sudah pasti kita akan dilempar ke neraka juga. Segeralah ampuni sesama kita, minta bantuan ROH KUDUS agar kita mampu untuk mengampuni sesama kita.

Salam Kasih. TUHAN YESUS memberkati


No comments:

Post a Comment

Post Terkait

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...